Regeringen inrättar äldreforskarråd

Annika Taghizadeh Larsson, lektor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV, ingår som en av 15 forskare i regeringens nyinrättade äldreforskarråd. Syftet med rådet är att främja en kontinuerlig dialog mellan socialminister Lena Hallengren och forskare inom området.

Anslag till ekonomisk forskning

LiU-forskaren Mario Kienzler, är en av 19 nya doktorer som får Wallanderstipendier för framstående avhandlingar. Stipendiet ger möjlighet till fortsatt heltidsforskning under tre år.
Mario Kienzler forskar inom industriell ekonomi på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) på Linköpings universitet. I sin avhandling undersöker han hur olika så kallade mikrofundament påverkar en värdebaserad prissättning.
Det är forskningsnämnden för Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse som delar ut stipendierna. Totalt under 2019 har stiftelserna delat ut 215 miljoner kronor till ekonomisk forskning.

Psykisk ohälsa i fokus för CSN

Den psykiska ohälsan är idag alltför utbredd bland studerande. Nu gör regeringen ett tillägg i Centrala studiestödsnämndens (CSN) regleringsbrev för 2020 så att problematiken särskilt fokuseras. Myndigheten får också i uppdrag att sprida kunskap om studiestödet för att nå grupper som annars inte hade valt att studera.
Enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten är andelen högskolestudenter i åldern 18 – 29 år med nedsatt psykiskt välbefinnande högre än bland yrkesarbetande i samma åldersgrupp. CSN har en viktig uppgift att följa och analysera de studerandes sociala och ekonomiska situation. I regleringsbrevet görs nu ett tillägg för återrapporteringskrav avseende studiesociala frågor.

Läs mer på regeringen.se

LiU-forskare hedersdoktor i Lund

Juridiska fakulteten vid Lunds universitet har utsett Anders Nordgaard till hedersdoktor. Anders Nordgaard är adjungerad universitetslektor vid institutionen för datavetenskap på LiU och verksam som forensisk specialist vid Nationellt forensiskt centrum (NFC).
”I sin verksamhet vid NFC har han under lång tid haft en ledande roll i utvecklandet av forensisk resultatvärdering, och har i detta arbete gjort en väsentlig insats för svensk rättssäkerhet”, skriver Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Läs mer om utnämningen på Lunds universitets sajt

 

Studenthuset tävlar om arkitekturpris

Sju byggnadsverk och miljöer har nominerats till årets arkitekturpris i Östergötland. Studenthuset på Campus Valla är ett av dem.
De nominerade projekten för 2019 är:

  • Kimstad kyrkby
  • Detaljplan för Kronomagasinet (del av inre hamnen i Norrköping)
  • Furulid, Equmeniakyrkan i Motala
  • Nytt bibliotek i Åtvidaberg
  • Allmän plats vid kvarteret Mjölnaren i Norrköping
  • Studenthuset vid Linköpings universitet
  • Agora kulturhus, Skäggetorp i Linköping

Universitetsbyggnaden Kopparhammaren 2 i Norrköping tilldelades Östergötlands arkitekturpris 2015. Vem som vinner 2019 års pris avgörs någon gång i februari/mars. Priset består av, förutom äran, en plakett som kan monteras på byggnaden.