2,8 miljoner för nätverkande med Indien

Per Eklund, universitetslektor vid avdelningen Tunnfilmsfysik, Feng Gao, universitetslektor vid avdelningen Biomolekylär och organisk elektronik, Ingrid Hotz, professor vid avdelningen Medie- och informationsteknik samt Nikolaos Pappas, universitetslektor vid avdelningen Kommunikations- och transportsystem tilldelas vardera 700 000 kr på två år för forskningssamarbete med Indien inom Indo-Swedish joint network grant.
Utlysningen är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Department of Science and Technology i Indien. 96 ansökningar har kommit in och av dem har 20 beviljats.

Posted in Allmänt.