Forskarutbildningen ger ingen stor effekt på lönen

En examen på forskarnivå ger i de flesta fall inte någon större skillnad i lönekuvertet på kort sikt, visar en undersökning från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).
Forskarexaminerade som grupp har relativt höga inkomster, men på kort sikt påverkar det inte lönen jämfört med motsvarande grupp som saknar forskarutbildning. Det gäller oavsett examen, sektor eller län där personen arbetar.
För kvinnor påverkar examen på forskarnivå däremot lönen positivt. De hade cirka fyra procent högre löneinkomst än jämförbara kvinnor utan examen på forskarnivå.
Undersökningen visar också att på längre sikt ger examen på forskarnivå en positiv löneutveckling.

 

Posted in Allmänt.