Malmstensstudenter belönas med stipendier

Stockholms Hantverksförening belönar årligen två skickliga hantverkare med stipendier från Tandläkare Elma Levins minnesfond. I år går stipendierna till en LiU Malmstens-student och en alumn som får dela på närmare 70 000 kronor.
Det är möbeltapetseraren, gardinmakaren och Malmsten-alumen Klara Gunnestöm som har gesällbrev i möbeltapetsering och nu vidgar sitt yrkeskunnande med att utbilda sig till gardinmakare.
Det andra stipendiet går till Frida Wik som studerar kandidatprogrammet i möbelsnickeri på LiU Malmsten. Hon kombinerar studierna med att arbeta som skråmedlem i Skansens snickerifabrik.
Fonden instiftades 1927 till minne av Tandläkaren Elma Elvin. Syftet var att bidra till ”kvinnans relativa frigörelse från osäkerheten på den arbetsmarknad, dit hon hittills i allmänhet varit förvisad. Frigörelsen blir dock ej stor, om yrkesdugligheten en är fullgod”.

Posted in Allmänt.