Regeringen satsar på fler sommarkurser

Nu ger regeringen 18 lärosäten uppdrag att ge fler sommarkurser som en snabbare väg till läraryrket. Enligt regeringens förslag kan det innebära att antalet studenter ökar från 2000 till 4 000, vilket motsvarar ungefär 1000 heltidsstuderande.

Sammantaget avsättes 75 miljoner kronor årligen till satsningen i budgetpropositionen 2020. För LiU:s del innebär det en tilldelning på 2 172 000 kronor.

Posted in Allmänt.