LiU-professor ingår i nämnden som ska utreda oredlighet i forskning

Från årsskiftet träder nya regler i kraft om hur misstänkt oredlighet i forskning ska hanteras. Samtidigt inrättas en särskild nämnd som ska pröva frågor om oredlighet i forskning.
Nu har regeringen utsett elva ledamöter varav professor Uno Wennergren från Linköpings universitet är en av ledamöterna.

Samtliga ledamöter i nämnden

Justitieråd Thomas Bull (ordförande), Högsta förvaltningsdomstolen
Professor Peter Allebeck, Forte, Karolinska institutet
Professor Toni Arndt, Gymnastik- och idrottshögskolan
Professor Åke Arvidsson, Högskolan i Kristianstad
Senior professor Margareta Fahlgren, Uppsala universitet
Professor Eva Forssell Aronsson, Göteborgs universitet
Docent Björn Petersson, Lunds universitet
Professor Karin Sporre, Umeå universitet
Docent Susanne Tornhamre, Karlstads universitet
Professor Uno Wennergren, Linköpings universitet
Professor Cynthia de Wit, Stockholms universitet

Posted in Allmänt.