Social snedrekrytering till utlandsstudier

Studenters socioekonomiska bakgrund avgör om de väljer att studera utomlands. De som studerar utomlands har i högre grad föräldrar med höga inkomster och lång utbildningsbakgrund. Det visar en ny studie från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) och Universitets- och högskolerådet (UHR).
De utlandsstuderande som grupp har i högre grad läst ett högskoleförberedande gymnasieprogram och de kompletterar i lägre utsträckning sin utbildning på komvux och folkhögskola.
UHR arbetar tillsammans med lärosätena för att åka kännedomen om de möjligheter till utbyten och stipendier som finns. Framöver kommer också budgeten inom Erasmus+ att öka.

Posted in Allmänt.