Stipendium till forskande sjuksköterska

Mona Ahlberg, intensivvårdssjuksköterska och doktorand vid Linköpings universitet, har tilldelats årets Astrid Janzonstipendium. Hon får därmed 75 000 kronor för sin forskning om hälsofrämjande samtal i familjer där någon varit kritiskt sjuk.

Posted in Allmänt.