Anslag till ekonomisk forskning

LiU-forskaren Mario Kienzler, är en av 19 nya doktorer som får Wallanderstipendier för framstående avhandlingar. Stipendiet ger möjlighet till fortsatt heltidsforskning under tre år.
Mario Kienzler forskar inom industriell ekonomi på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) på Linköpings universitet. I sin avhandling undersöker han hur olika så kallade mikrofundament påverkar en värdebaserad prissättning.
Det är forskningsnämnden för Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse som delar ut stipendierna. Totalt under 2019 har stiftelserna delat ut 215 miljoner kronor till ekonomisk forskning.

Posted in Allmänt.