Regeringen inrättar äldreforskarråd

Annika Taghizadeh Larsson, lektor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV, ingår som en av 15 forskare i regeringens nyinrättade äldreforskarråd. Syftet med rådet är att främja en kontinuerlig dialog mellan socialminister Lena Hallengren och forskare inom området.

Posted in Allmänt.