2,8 miljoner för nätverkande med Indien

Per Eklund, universitetslektor vid avdelningen Tunnfilmsfysik, Feng Gao, universitetslektor vid avdelningen Biomolekylär och organisk elektronik, Ingrid Hotz, professor vid avdelningen Medie- och informationsteknik samt Nikolaos Pappas, universitetslektor vid avdelningen Kommunikations- och transportsystem tilldelas vardera 700 000 kr på två år för forskningssamarbete med Indien inom Indo-Swedish joint network grant.
Utlysningen är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Department of Science and Technology i Indien. 96 ansökningar har kommit in och av dem har 20 beviljats.

Forskarutbildningen ger ingen stor effekt på lönen

En examen på forskarnivå ger i de flesta fall inte någon större skillnad i lönekuvertet på kort sikt, visar en undersökning från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).
Forskarexaminerade som grupp har relativt höga inkomster, men på kort sikt påverkar det inte lönen jämfört med motsvarande grupp som saknar forskarutbildning. Det gäller oavsett examen, sektor eller län där personen arbetar.
För kvinnor påverkar examen på forskarnivå däremot lönen positivt. De hade cirka fyra procent högre löneinkomst än jämförbara kvinnor utan examen på forskarnivå.
Undersökningen visar också att på längre sikt ger examen på forskarnivå en positiv löneutveckling.

 

CSN fortsätter använda privatdetektiv i USA

CSN:s arbete med utlandsbosatta låntagare ger allt bättre effekt. Allt fler betalar tillbaka studielånen, inte minst i USA. Nu har Centrala Studiestödsnämnden (CSN) beslutat fortsätta med att använda privatdetektiv i USA.
Nu börjar effekten av CSN:s arbete med att få fler låntagare i utlandet att betala av på studielånen. Mellan 2009 och 2019 har andelen som betalar av på lånen i utlandet höjts från 66,2 procent till 72, 2 procent.

I slutet av förra året började CSN använda privatdetektiv i USA. Det gav bra effekt, man fick tag på låntagare med höga skulder som sökts länge och som nu börjat betala tillbaka. Nu har CSN beslutat gå vidare med att utnyttja privatdetektiv i USA.
– Sverige har ett av världens mest generösa studiestöd. För att kunna garantera det även i fortsättningen är det viktigt att studielån betalas tillbaka, säger Linda Edlund, kontorschef vid CSN i Umeå, i ett pressmeddelande.