LiU-studenter prisade för vass uppsats

LiU-studenterna Emma Berg och Cecilia Josefsson tog hem ett hedervärt tredjepris i uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt, med tema innovation, kommersialisering och nyttiggörande.

Därmed fick de ett resestipendium på 15 000 kronor för sitt arbete Enabling Digital Transformation – A Dynamic Capabilities Approach.

Tävlingen arrangeras av ESBRI och Vinnova sedan 2009.

 

Mer om innovationstävlingen

Markus Heilig invald i KVA

Kungl. Vetenskapsakademien har valt in fem nya ledamöter. En av dessa är Markus Heilig, professor i psykiatri, som valts in i klassen för medicinska vetenskaper.

Markus Heilig

Professor Markus Heilig, ny ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien. Foto: Peter Holgersson AB

– Det är förstås oerhört hedrande och kul. Ingen annan psykiater är med, så för mig innebär det att jag i Akademins arbete med att främja vetenskap kommer att företräda den kunskap som finns om psykiska sjukdomar, deras mekanismer, och vetenskapligt grundad behandling. Det känns väldigt angeläget, säger Markus Heilig, professor i psykiatri och chef för Centrum för social och affektiv neurovetenskap vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), och överläkare vid psykiatriska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

De övriga som valdes in är Gunilla Karlsson Hedestam, professor i vaccinimmunologi vid Karolinska Institutet, Andreas Strömbergsson, professor i matematik vid Uppsala universitet, Mark Pearce, professor i fysik med inriktning mot astropartikelfysik vid KTH, och Ilona Riipinen, professor vid Stockholms universitet.

Läs mer på KVA:s webbplats

Så mycket har vi i studieskuld

I dagarna får drygt 1,6 miljoner personer besked från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) om sina studielån. Den genomsnittliga studieskulden i Sverige är drygt 141 000 kronor. Totalt är låntagarna skyldiga svenska staten 231 miljarder kronor. Högst studieskulder har personer som bor i Solna, Stockholm, Lund och Uppsala.

Men färre har betalningsproblem. Antalet personer med betalningsanmärkningar på sina studielån hos Kronofogden minskade mellan 2019 och 2020 med 1 200 personer till 79 602.
Det beror, enligt ett pressmeddelande från CSN, till stor del på högkonjunkturen men också på att CSN arbetat aktivt med att kontakta dem som är på väg att få betalningsproblem.

I Östergötland har cirka 74 500 personer studieskulder och för dem är den genomsnittliga skulden drygt 136 000 kronor.

Motsvarande siffra för Linköping är 35 500 personer med en genomsnittsskuld på 156 000 kronor, och för Norrköping 22 700 personer och genomsnittsskulden på 130 000 kronor.

 

 

Kungligt stipendium

Elisabeth Paul, doktorand vid Centrum för social och affektiv neurovetenskap, CSAN, har tilldelats ett stipendium på 100 000 kronor från Drottning Silvias Jubileumsfond för forskningsprojektet ”From Psychotic Experiences to Chronic Psychiatric Diseases: Understanding the biological mechanisms and psychological impact on affected adolescents and their families”.