Arbetsintegrerad lärarutbildning

Med en regeringssatsning för att möta lärarbristen har elva lärosäten tilldelats sammanlagt 30 miljoner kronor för att bedriva arbetsintegrerad lärarutbildning. För Linköpings universitet innebär satsningen nya medel på 2 miljoner kronor. Målet för regeringen är ett ökat antal sökande till lärarutbildningen och med en förhoppning om att också nå nya grupper.

Posted in Allmänt.