Markus Heilig invald i KVA

Kungl. Vetenskapsakademien har valt in fem nya ledamöter. En av dessa är Markus Heilig, professor i psykiatri, som valts in i klassen för medicinska vetenskaper.

Markus Heilig

Professor Markus Heilig, ny ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien. Foto: Peter Holgersson AB

– Det är förstås oerhört hedrande och kul. Ingen annan psykiater är med, så för mig innebär det att jag i Akademins arbete med att främja vetenskap kommer att företräda den kunskap som finns om psykiska sjukdomar, deras mekanismer, och vetenskapligt grundad behandling. Det känns väldigt angeläget, säger Markus Heilig, professor i psykiatri och chef för Centrum för social och affektiv neurovetenskap vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), och överläkare vid psykiatriska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

De övriga som valdes in är Gunilla Karlsson Hedestam, professor i vaccinimmunologi vid Karolinska Institutet, Andreas Strömbergsson, professor i matematik vid Uppsala universitet, Mark Pearce, professor i fysik med inriktning mot astropartikelfysik vid KTH, och Ilona Riipinen, professor vid Stockholms universitet.

Läs mer på KVA:s webbplats

Posted in Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Medarbetare.