Anmälan till högskoleprovet öppnar

Den 15 januari öppnar anmälan till vårens högskoleprov som äger rum den 4 april. Provet genomförs av UHR tillsammans med 21 universitet och högskolor på 120 orter i Sverige och äger rum två gånger om året – i april och i oktober. I Östergötland kan man skriva provet i Linköping, Mjölby, Motala och Norrköping.
Läs mer och anmäl dig till Högskoleprovet på studera.nu/hogskoleprovet

LiU-professor invald i Vitterhetsakademien

Daniel Västfjäll, professor i kognitiv psykologi vid Linköpings universitet, har valts in som arbetande ledamot i Kungliga Vitterhetsakademien, i den filosofisk-filologiska klassen.
Daniel Västfjäll är professor i kognitiv psykologi vid LiU sedan 2011 och är en av forskarna inom den tvärvetenskapliga gruppen JEDI (judgment, emotion, decision, intuition)-lab, med forskare från psykologi och nationalekonomi.
JEDI-lab utsågs också som vinnare av LiU:s teampris vid den årliga chefsdagen 2019.

Fler vägar till högskolan med nationellt behörighetsprov

Universitets- och högskolerådet (UHR) får 15 miljoner kronor för utveckling av nationellt behörighetsprov för den försöksverksamhet som ska bedrivas 2022 – 2023.
Försöksverksamheten handlar om att en person ska kunna visa på de nödvändiga kompetenser som krävs för grundläggande behörighet vid högskolan för att ge möjlighet till fler vägar till högre utbildning.
– Om vi ska få fler exempelvis sjuksköterskor eller lärare behöver fler ha möjlighet att komma in på en utbildning, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande. Då behöver vi lyckas värdera och ta tillvara de erfarenheter och kunskaper som redan finns från arbetslivet. Så kan exempelvis en barnskötare vidareutbilda sig till förskollärare.

 

Arbetsintegrerad lärarutbildning

Med en regeringssatsning för att möta lärarbristen har elva lärosäten tilldelats sammanlagt 30 miljoner kronor för att bedriva arbetsintegrerad lärarutbildning. För Linköpings universitet innebär satsningen nya medel på 2 miljoner kronor. Målet för regeringen är ett ökat antal sökande till lärarutbildningen och med en förhoppning om att också nå nya grupper.