Rekord för vårens högskoleutbildningar

Vårens högskoleutbildningar lockade fler än någon tidigare vårtermin, skriver Universitets- och högskolerådet (UHR) i en rapport.
Fram till andra urvalet hade 266 640 personer anmält sig, en ökning med fem procent jämfört med för ett år sedan. Antalet antagna var också en toppnotering, 173 459 i andra urvalet, vilket är tio procent fler än våren 2019.
Ungefär 15 procent av utbildningarna hade konkurrens om platserna, det vill säga att det fanns fler sökande än platser.

 

 

Rekordmånga får studiemedel – störst ökning inom vuxenutbildningen

Antalet personer med studiemedel slog rekord förra året, visar en sammanställning från Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Nästan 503 000 personer fick studiemedel och ökningen är störst inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan.
Inte sedan det nya studiemedelssystemet infördes 2001 har så många personer fått studiemedel. Under 2019 var det 27 000 fler än under 2018, en större ökning än tidigare år.
Det är inom vuxenutbildning på gymnasienivå som den största ökningen märks och den högsta procentuella ökningen var vid yrkeshögskolan.

 

Kvantbiologi utforskas i ny bok

Joar Svanvik, professor emeritus vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper vid LiU, och överläkare vid Transplantationscentrum vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, är en av fyra forskare som tillsammans med vetenskapsjournalisten Tomas Lindblad skrivit den nya boken ”Kvantfysiken och livet”. Boken ges ut av Volante förlag i mars 2020.

5,9 miljoner till forskning om barncancer

Tre forskare vid LiU har fått anslag från Barncancerfonden.

Närmare 2,5 miljoner kronor var har gått till Maria Sunnerhagen, professor på Institutionen för fysik, kemi och biologi, samt Mikael Sigvardsson, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, för forskning kring MYC-blockerande läkemedel respektive störningar av normal blodbildning vid leukemi.

Colm Nestor, forskare vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, har fått en miljon kronor för studier om T-celler och akut lymfoblastisk leukemi.

Läs ett längre reportage om Maria Sunnerhagens projekt på Barncancerfondens hemsida.

LiU-avhandling om kastrering prisas

Elin Björk, tidigare doktorand på Tema Teknik och social förändring, har fått Bengt Lindskogs pris för sin doktorsavhandling ”Att bota en prostata. Kastrering som behandlingsmetod för prostatahypertorfi 1893 – 1910”.
Professor Bengt Lindskogs fond delar ut priset för en värdefull medicinsk studie inom området hälso- och medicinhistoria. Enligt prismotiveringen visar författaren på ett övertygande sätt hur medicinsk kunskap skapades i skärningspunkten mellan teori, experiment och klinisk erfarenhet.

Mer om priset, pristagaren och avhandlingen.