5,9 miljoner till forskning om barncancer

Tre forskare vid LiU har fått anslag från Barncancerfonden.

Närmare 2,5 miljoner kronor var har gått till Maria Sunnerhagen, professor på Institutionen för fysik, kemi och biologi, samt Mikael Sigvardsson, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, för forskning kring MYC-blockerande läkemedel respektive störningar av normal blodbildning vid leukemi.

Colm Nestor, forskare vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, har fått en miljon kronor för studier om T-celler och akut lymfoblastisk leukemi.

Läs ett längre reportage om Maria Sunnerhagens projekt på Barncancerfondens hemsida.

Posted in Allmänt.