Rekordmånga får studiemedel – störst ökning inom vuxenutbildningen

Antalet personer med studiemedel slog rekord förra året, visar en sammanställning från Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Nästan 503 000 personer fick studiemedel och ökningen är störst inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan.
Inte sedan det nya studiemedelssystemet infördes 2001 har så många personer fått studiemedel. Under 2019 var det 27 000 fler än under 2018, en större ökning än tidigare år.
Det är inom vuxenutbildning på gymnasienivå som den största ökningen märks och den högsta procentuella ökningen var vid yrkeshögskolan.

 

Posted in Allmänt.