LiU-professor ordförande i organisation för vuxenpedagogik

LiU-professor Andreas Fejes har valts till ordförande i den europeiska organisationen för vuxenpedagogik, ESREA. Organisationen består av tolv forskningsnätverk som årligen organiserar cirka fem vetenskapliga konferenser i Europa, publicerar en vetenskaplig tidskrift, och en dedicerad bokserie.
Linköpings universitet har haft en viktig roll i ESREA:s arbete under lång tid, bland annat genom att husera dess sekretariat mellan 2007 och 2018, sedan 2009 ansvara för redaktionen och publiceringen av organisationens tidskrift, www.rela.ep.liu.se
Mandatperioden för styrelsen är tre år.