Fribeloppet slopas tillfälligt

Regeringen slopar fribeloppet under 2020, det belopp som reglerar hur mycket en studerande får tjäna utan att studiemedlen minskas. Genom att ta bort fribeloppet behöver en studerande som vill gå in och arbeta i vården eller andra samhällsviktiga funktioner under coronakrisen, inte oroa sig för negativa effekter för rätten till studiemedel när studierna återupptas, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Prisad litteraturprofessor

LiU-professor Martin Kylhammar har tilldelats Birger Schöldströms pris för år 2020. Priset delas ut vartannat år av Svenska Akademien och ska understödja litteratur- och personhistorisk forskning. Prissumman är på 65 000 kronor. Martin Kylhammar är litteratur- och idéhistoriker och har skrivit en rad böcker inom området, den senaste kom ut 2019 och heter ”Ett hemligt liv: Verner von Heidenstam och Kate Bang”. Han  är för närvarande gästprofessor vid Sorbonneuniversitetet i Paris.

 

LiU-forskare undersöker ny smittväg för corona

LiU-professor Lennart Svensson ska undersöka ny smittväg för coronaviruset, rapporterar Sveriges Radio P4 Östergötland. En ganska stor andel av patienterna har diarréer som en följd av coronavirus-infektionen. Men varför man får diarré av luftvägsinfektion är inte klart, det har aldrig undersökts förut. Kanske är det så att viruset förökar sig i tarmen, och det är det här som Lennart Svensson, professor i molekylär virologi, vill undersöka. Resultatet kan få betydelse för hur man ska förebygga smittspridning.
Lennart Svensson arbetar också med att testa en metod att ”gillra en fälla för coronavirus” genom att fånga upp det med hjälp av en joniseringsapparat.

 

 

 

 

Karel Duchen prisad av Riksförbundet Sällsynta Diagnoser

Docent Karel Duchen vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) har mottagit det nyinstiftade priset Above & Beyond, som instiftats av Riksförbundet Sällsynta Diagnoser. Priset ges till läkare som gjort extraordinära insatser i vården av en person med en sällsynt diagnos. Enligt förbundet är Karel Duchen själva inspirationskällan till att priset instiftades.
Det är förbundets medlemmar som kan nominera läkare. I nomineringar beskrivs Karel Duchen som ”en ödmjuk, varm personlighet som visar ett personligt intresse och engagemang för patienten. Det som kännetecknat hans insatser som läkare är också villigheten att sätta sig in ovanliga, komplicerade medicinska problem och med stor tillgänglighet funnits till för patienten i långt större utsträckning än hans roll som läkare kräver.

Karel Duchen mottog sitt pris på Sällsynta Dagen i Stockholm den 29 februari 2020.

Vårens högskoleprov ställs in

Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat att ställa in högskoleprovet den 4 april. Högskoleprovet kommer inte att genomföras våren 2020.
UHR har noga följt utvecklingen av coronaviruset och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.
– Därför har jag i dag som generaldirektör för UHR och ansvarig för högskoleprovet tagit beslutet att ställa in vårens prov. Det har inte varit ett lätt beslut att fatta eftersom det påverkar enskilda individer, säger Karin Röding i ett pressmeddelande. Det har heller aldrig hänt sedan starten 1977 att ett högskoleprov har ställts in men nu har det varit ett nödvändigt beslut.

Pressmeddelande från UHR: UHR ställer in vårens högskoleprov