Få studerande slår i taket för studiestödet

Efter sex år och 240 veckor får studenter på eftergymnasial nivå inte längre studiemedel. Enligt en undersökning från CSN är det framför allt för de som läst fristående kurser, läkarprogrammet och civilingenjörsprogrammet som veckorna tar slut.
Men på det hela taget är det mycket få studenter som använder upp hela studiemedlet, drygt en procent. Av dem fanns en överrepresentation av män och medelåldern var 31 år.

Jämställt bland nya forskare

För första gången är det i det närmaste jämställt bland landets nybörjare på forskarnivå. Till och med med en liten övervikt för kvinnor, som ökat de senaste åren. 2019 utgjorde de 51 procent av alla som påbörjade forskarstudier, visar statistik från Universitetskanslersämbetet.

Läs mer (UKÄ)

Allt fler väljer att ta studielån

Svenska studenter tar studielån i allt högre utsträckning. Den så kallade lånebenägenheten har höjts från 66,9 procent år 2011 till 72,3 procent 2019, skriver Centrala Studiestödsnämnden (CSN).
Med lånebenägenheten menas hur många av dem som tar studiemedel som även tar studiemedlens lånedel. En bidragande orsak till att lånebenägenheten ökar är att fler studerande nu är i åldern 25 – 34 år än tidigare. Det är i dessa åldrar det är vanligast att låna, enligt CSN.

 

 

Fler kvinnor blir civilingenjörer

Det senaste decenniet har det skett en ökning av andelen kvinnor bland examinerade från civilingenjörsprogrammet, visar statistik från Universitetskanslersämbetet, (UKÄ). Men vissa inriktningar domineras  fortfarande av män, så som datateknik. Antalet examinerade från civilingenjörsprogram har också ökat under perioden med cirka 1 080 fler examinerade.

Läs mer (UKÄ)