Fler kvinnor blir civilingenjörer

Det senaste decenniet har det skett en ökning av andelen kvinnor bland examinerade från civilingenjörsprogrammet, visar statistik från Universitetskanslersämbetet, (UKÄ). Men vissa inriktningar domineras  fortfarande av män, så som datateknik. Antalet examinerade från civilingenjörsprogram har också ökat under perioden med cirka 1 080 fler examinerade.

Läs mer (UKÄ)

Posted in Allmänt.