Jämställt bland nya forskare

För första gången är det i det närmaste jämställt bland landets nybörjare på forskarnivå. Till och med med en liten övervikt för kvinnor, som ökat de senaste åren. 2019 utgjorde de 51 procent av alla som påbörjade forskarstudier, visar statistik från Universitetskanslersämbetet.

Läs mer (UKÄ)

Posted in Allmänt.