Få studerande slår i taket för studiestödet

Efter sex år och 240 veckor får studenter på eftergymnasial nivå inte längre studiemedel. Enligt en undersökning från CSN är det framför allt för de som läst fristående kurser, läkarprogrammet och civilingenjörsprogrammet som veckorna tar slut.
Men på det hela taget är det mycket få studenter som använder upp hela studiemedlet, drygt en procent. Av dem fanns en överrepresentation av män och medelåldern var 31 år.

Posted in Allmänt.