Inga ändrade regler trots inställt högskoleprov

Trots vårens inställda provtillfälle behåller regeringen fördelningen att minst en tredjedel av platserna går till sökande med högskoleprov, skriver Universitets- och högskolerådet på sin hemsida och citerar ett uttalande av Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, för Dagens Eko.
– Vi gör inga förändringar när det gäller urvalsgrupperna. Det är inte lämpligt att göra stora ändringar i reglerna eftersom det ofrånkomligt är så att då skapar man nya orättvisor för andra grupper, säger hon.
70 000 personer har betalat in anmälningsavgiften till vårens prov, men hur det blir med återbetalningen av den avgiften är ännu oklart.

Inslaget i Sveriges radio

UHR uppmanar – sök högskoleutbildning snarast

Universitets- och högskolerådet (UHR) väntar sig att antalet anmälningar till höstens högskoleutbildningar ökar kraftigt. Sista anmälningsdag är den 15 april men hittills har 215 000 anmält sig, fem procent fler än i höstas.
Uppmaningen från UHR är att ansöka så snart som möjligt. Regeringen har föreslagit att antalet platser på universitet och högskola ska ökas för att mildra coronavirus-utbrottets konsekvenser för jobb och ekonomi i Sverige.
Höstens utbud av utbildningar kan passa inte bara sökande i 20-årsåldern utan även de som vill kompetensväxla eller utveckla sin kompetens.

Antagningen.se

 

Ny dom i högskoleprovsmålet

Norrköpings tingsrätt dömer de tre huvudmännen i det uppmärksammade högskoleprovsmålet till fängelse i tre år och sex månader, två år och sex månader respektive två år. Männen ska dessutom betala miljonbelopp till staten. En 57-årig man får villkorlig dom. Tingsrätten bestämmer samtidigt påföljden för 24 provskrivare som utnyttjat fusket, till villkorlig dom och böter. Det här rapporterar SVT Nyheter Öst.
Det var i januari 2019 som fyra män, två bröder från Norrköping, deras pappa och en 21-åring från Lund, dömdes till fängelsestraff i högskoleprovshärvan. Men sedan Göta hovrätt konstaterade att domaren i målet var jävig togs hela målet om.

 

 

Studiestöd vid inställd undervisning

Regeringen har beslutat om en ny förordning som innebär att studiemedel och studiestartsstöd får behållas för den tid stödet redan har beviljats, om den studerande saknar möjlighet att bedriva sina studier på grund av åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset.
Den nya förordningen innebär också att kravet på läkarintyg efter sju dagar vid vård av barn inte ska tillämpas för studerande med studiestöd.
Det här skriver regeringen i ett pressmeddelande.

 

Bernadottestipendium till LiU-forskare

LiU-forskare Johanna Vernqvist har utsetts till Bernadottestipendiat 2020 av Kungl. Vitterhetsakademien och får 125 00 kronor. Hon får stipendiet för sitt projekt som belyser kvinnliga intellektuellas uttrycksmöjligheter och strategier under renässansen inom olika genrer som filosofi, litteratur och måleri, i en värld dominerad av manliga ideal och aktörer.
Bernadotteprogrammet instiftades 2016 med anledning av H.M. Konungens 70-årsdag. Prisutdelningen skulle ha ägt rum på Kungliga Slottet den 22 april men är flyttad till hösten.