Regeringen storsatsar på utbildning

Coronavirusets konsekvenser för ekonomin och arbetsmarknaden gör att rekordmånga söker sig till studier. Regeringen har därför föreslagit flera satsningar på utbildning.
På grund av Coronapandemin bedrivs nu all högskoleutbildning på distans. Regeringen satsar därför 60 miljoner kronor för att universitet och högskolor ska kunna stärka sin distansundervisning och erbjuda mer nätbaserad utbildning. Linköpings universitet tilldelas 2 760 617 kronor.

För att underlätta för fler att studera föreslår regeringen ändringar i studiestartsstödet. Det nuvarande kravet på sex månaders arbetslöshet för att få studiestartsstöd föreslås att tillfälligt tas bort. Regeringen kommer också att föreslå en lagändring som möjliggör att fribeloppet för personer med studiestartsstöd under 2020 slopas. Därutöver föreslås en satsning så att universitet och högskolor ska kunna erbjuda fler kurser för vidareutbildning och omställning. Medlen som avsatts för 2020 motsvarar, enligt regeringen, omkring 1500 helårsstudenter.

Coronapandemin slår hårt mot arbetsmarknaden och de närmaste åren förväntas fler söka sig till högskolan för att påbörja en utbildning eller omskola sig. Regeringen föreslår en satsning på 30 miljoner till universitet och högskolor som ska gå till korta kurser för vidareutbildning av yrkesverksamma specialister. Till exempel ska permitterade få möjlighet till att vidareutbilda sig under permitteringstiden.

Inget NärCon i sommar

Sedan 2011 har LiU varit skådeplatsen för cosplaykonventet NärCon då upphovsmannen och LiU-alumnen Sam Anlér flyttade till Linköping för att läsa till civilingenjör. Men nu flyttas sommarens upplaga fram till nästa sommar. Skälet är, precis som för många andra stora evenemang, coronapandemin.
För varje år har konventet för japansk populärkultur vuxit och NärCon Sommar är numera Nordens största spel- och cosplayfestival. I år skulle festivalen som vanligt hållits i juli och samlat över 12 000 besökare.
– Vi står bakom beslutet men tycker naturligtvis att det är mycket tråkigt att det ställs in. Det skulle blivit tioårsjubileum i år, säger Christina Almtun på LiU:s Kommunikationsavdelningen och som i många år har varit kontaktperson mot arrangören. NärCon har blivit en uppskattad tradition på universitetet och besökarna är i en ålder då de snart kommer att välja universitetsutbildning. Det är många som i år missar möjligheten att få en positiv bild av Linköping och universitetet.

Kräver sänkt terminsavgift

I ett nationellt upprop vill över 1 000 internationella studenter vid svenska lärosäten få sänkta terminsavgifter. De vill också att Migrationsverket ger avkall på kravet att de internationella studenterna för att få uppehållstillstånd ska betala in avgiften för nästa termin före sommaren utan att det ska gå att vänta med inbetalningen till hösten.

Med coronakrisen och den digitala undervisningen på distans har studenterna inte fått den utbildning de betalt för, skriver de i sitt upprop. Inte heller kan de använda campusområdena som tidigare eller föra öppna diskussioner med sina lärare. Sänkta terminsavgifter kan också kompensera inkomstfallet från de  deltidsjobb som många av studenterna förlorat i och med cocvid-19.

Vid Linköpings universitet läser 400 internationella studenter på olika mastersprogram.

Antalet internationellt rekryterade forskare på LiU ligger strax över genomsnittet

Andelen internationellt rekryterade forskare har ökat i Sverige under de senaste åren. Den här typen av internationalisering drivs framförallt på genom rekrytering av juniora forskare och mer forskningstunga lärosäten. Men jämfört med andra europeiska lärosäten är andelen utländska forskare ändå låg, skriver Universitetskanslersämbeten i en ny analys.

Den genomsnittliga andelen internationellt rekryterade forskare i Sverige är cirka 12 procent, vilket gör att Sverige placerar sig i mitten av de undersökta länderna. För Linköpings universitet ligger andelen internationella rekryteringar på 13%.

Högst listan står Università della Svizzeria Italiana i Lugano, Schweiz med 76 procent internationellt rekryterade forskare.

Lärosäten som placerar sig högt upp på listan brukar rankas bland de främsta i Europa och världen.

Fler anställda på lärosätena

Antalet anställda vid Sveriges universitet och högskolor uppgick 2019 till 52 870 heltidsekvivalenter. Det är en ökning med 1 200 heltidsekvivalenter sedan 2018.
Det visar ny statistik från Universitetskanslersämbetet.
För landet som helhet var fördelningen mellan forskande och undervisande personalen och personal med andra uppgifter densamma, 60 respektive 40 procent både 2018 och 2019. Sett till en tioårsperiod har det blivit en minskning med fyra procent av andelen personal med andra uppgifter.

För LiU:s del visar UKÄ:s statistik en obetydlig ökning av det totala antalet anställda, från totalt 3246 personer 2018 till 3359 personer 2019. Könsfördelningen var i princip helt jämn.