Samlad forskningsdata om covid-19

EU-kommissionen vill samla forskningsdata och metadata från forskning, på en covid-19-dataplattform som är en gemensam öppen plattform inom ramen för det europeiska öppna forskningsmolnet (EOSC). Regeringen ger därför Vetenskapsrådet i uppdrag att samordna det nationella arbetet gentemot den gemensamma dataplattformen och utser Vetenskapsrådet att också representera Sverige i covid-19-plattformen.
Målet med satsningen är att länka fler medlemsländers datakällor till plattformen på ett koordinerat och säkert sätt, så att kunskapen om det nya coronaviruset kan bygga vidare på senaste forskningsresultaten, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Posted in Allmänt.