Lärosäten ska analysera virusprovtagning

Regeringen har beslutat att universitet och högskolor ska bistå Folkhälsomyndigheten med att analysera de virusprover som tas. Uppdraget syftar till att utöka antalet tester för covid-19.

Eftersom lärosätena inte vanligtvis utför analystjänster av det här slaget har regeringen beslutat att ge lärosätena bemyndigande för att kunna tillhandahålla bland annat analystjänster och ta ut avgifter för att täcka tillkommande kostnader.
– Lärosäten har kunskap och kapacitet att kunna bistå vården med analys av tester, och det kan finnas behov av andra insatser från universitet och högskolor. Det är viktigt att lärosätena får förutsättningar för att kunna bistå med detta, kommenterar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Posted in Allmänt.