Nationell forskningsinfrastruktur ses över

Regeringen utser Tobias Krantz till särskild utredare med uppdraget att se över hur forskningsinfrastrukturen på nationell nivå kan utvecklas.
Utredaren ska lämna förslag om utveckling av organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur på nationell nivå och även hur ett system för nationell prioritering av forskningsinfrastruktur kan utformas. Syftet är att upprätthålla en forskningsinfrastruktur av hög kvalitet som ska vara ett effektivt stöd för att möta samhällsutmaningarna.
Regeringen har som mål att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och då behöver forskningsinfrastrukturen hålla hög kvalitet, skriver regeringen i ett pressmeddelande.
Tobias Krantz är tidigare högskole- och forskningsminister och tills nyligen chef för utbildning, forskning och innovation vid Svenskt Näringsliv.

Posted in Allmänt.