Högst utbildningsnivå i universitetsstäder

Flest högutbildade finns i våra storstadskommuner och residensstäder, samt i de kommuner som har ett universitet. Kvinnor är mer högutbildade än män, men fler män än kvinnor är forskarutbildade. Det visar ny statistik från SCB, om svenska befolkningens utbildning 2019.
Drygt en fjärdedel av befolkningen är högutbildad. De bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län, där en tredjedel eller mer av befolkningen har minst treårig eftergymnasial utbildning i nio av kommunerna. Andra kommuner med hög utbildningsnivå är Lund, Lomma, Uppsala, Umeå och Linköping.

 

Posted in Allmänt.