Antalet internationellt rekryterade forskare på LiU ligger strax över genomsnittet

Andelen internationellt rekryterade forskare har ökat i Sverige under de senaste åren. Den här typen av internationalisering drivs framförallt på genom rekrytering av juniora forskare och mer forskningstunga lärosäten. Men jämfört med andra europeiska lärosäten är andelen utländska forskare ändå låg, skriver Universitetskanslersämbeten i en ny analys.

Den genomsnittliga andelen internationellt rekryterade forskare i Sverige är cirka 12 procent, vilket gör att Sverige placerar sig i mitten av de undersökta länderna. För Linköpings universitet ligger andelen internationella rekryteringar på 13%.

Högst listan står Università della Svizzeria Italiana i Lugano, Schweiz med 76 procent internationellt rekryterade forskare.

Lärosäten som placerar sig högt upp på listan brukar rankas bland de främsta i Europa och världen.

Posted in Allmänt.