Kräver sänkt terminsavgift

I ett nationellt upprop vill över 1 000 internationella studenter vid svenska lärosäten få sänkta terminsavgifter. De vill också att Migrationsverket ger avkall på kravet att de internationella studenterna för att få uppehållstillstånd ska betala in avgiften för nästa termin före sommaren utan att det ska gå att vänta med inbetalningen till hösten.

Med coronakrisen och den digitala undervisningen på distans har studenterna inte fått den utbildning de betalt för, skriver de i sitt upprop. Inte heller kan de använda campusområdena som tidigare eller föra öppna diskussioner med sina lärare. Sänkta terminsavgifter kan också kompensera inkomstfallet från de  deltidsjobb som många av studenterna förlorat i och med cocvid-19.

Vid Linköpings universitet läser 400 internationella studenter på olika mastersprogram.

Posted in Allmänt.