Regeringen storsatsar på utbildning

Coronavirusets konsekvenser för ekonomin och arbetsmarknaden gör att rekordmånga söker sig till studier. Regeringen har därför föreslagit flera satsningar på utbildning.
På grund av Coronapandemin bedrivs nu all högskoleutbildning på distans. Regeringen satsar därför 60 miljoner kronor för att universitet och högskolor ska kunna stärka sin distansundervisning och erbjuda mer nätbaserad utbildning. Linköpings universitet tilldelas 2 760 617 kronor.

För att underlätta för fler att studera föreslår regeringen ändringar i studiestartsstödet. Det nuvarande kravet på sex månaders arbetslöshet för att få studiestartsstöd föreslås att tillfälligt tas bort. Regeringen kommer också att föreslå en lagändring som möjliggör att fribeloppet för personer med studiestartsstöd under 2020 slopas. Därutöver föreslås en satsning så att universitet och högskolor ska kunna erbjuda fler kurser för vidareutbildning och omställning. Medlen som avsatts för 2020 motsvarar, enligt regeringen, omkring 1500 helårsstudenter.

Coronapandemin slår hårt mot arbetsmarknaden och de närmaste åren förväntas fler söka sig till högskolan för att påbörja en utbildning eller omskola sig. Regeringen föreslår en satsning på 30 miljoner till universitet och högskolor som ska gå till korta kurser för vidareutbildning av yrkesverksamma specialister. Till exempel ska permitterade få möjlighet till att vidareutbilda sig under permitteringstiden.

Posted in Allmänt.