Fortsatt jämställdhetsstöd till lärosäten

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten ett förnyat uppdrag att stödja universitet och högskolor i deras arbete med jämställdhetsintegrering. I uppdraget ingår att myndigheten ska erbjuda stöd i planeringen, kompetenshöjande insatser och främjande av erfarenhetsutbyten mellan lärosäten samt att följa upp resultat och effekter av lärosätenas uppdrag avseende jämställdhetsintegrering.
Det nu beslutade uppdraget påbörjades 2016 och omfattar 33 lärosäten. Uppdraget har hittills uppvisat positiva resultat.

Får 1,7 miljoner för studier om dyskalkyli

LiU-forskaren Kenny Skagerlund vid IBL har fått 1,7 miljoner för studier om dyskalkyli. Varför vissa barn har svårare för att lära sig räkna än andra är fortfarande höljt i dunkel. Kenny Skagerlund vill reda ut vad dyskalkyli beror på så att fler kan få hjälp.
– Det känns fantastiskt roligt att kunna fortsätta den forskning som vi har påbörjat. Resultaten kan komma barn till gagn, säger Kenny Skagerlund.
Pengarna kommer från  Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse.
Tidigare i år fick Kenny Skagerlund Hjärnfondens stipendium på 600 000 kronor för att fördjupa sin forskning om dyskalkyli.

Biologiska faktorer bakom dyskalkyli 

Fler högutbildade förvärvsarbetar

Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och förvärvsintensitet. En större andel av den högutbildade delen av befolkning förvärvsarbetar, än den med lägre utbildning, visar statistik från SCB.
Med högutbildade menas här personer med eftergymnasial utbildning på minst tre år, med lågutbildade avses personer som genomgått folk- eller grundskola. Är 2018 förvärvsarbetade 81 procent av befolkningen i åldern 2564 år. Motsvarande andel för högutbildade var 89 procent och bland lågutbildade var 61 procent förvärvsarbetande.

 

 

Ökat tryck på CSN

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) räknar med att det blir cirka 100 000 fler studerande med studiemedel i höst jämfört med samma period förra året. För att klara handläggning och service rekryteras nu omkring 60 nya handläggare.
Det är på grund av den ökade arbetslösheten i kombination med att fribeloppet inom studiemedlet slopas tillfälligt under 2020 som CSN gör den här bedömningen.