Ökat tryck på CSN

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) räknar med att det blir cirka 100 000 fler studerande med studiemedel i höst jämfört med samma period förra året. För att klara handläggning och service rekryteras nu omkring 60 nya handläggare.
Det är på grund av den ökade arbetslösheten i kombination med att fribeloppet inom studiemedlet slopas tillfälligt under 2020 som CSN gör den här bedömningen.

Posted in Allmänt.