Fler högutbildade förvärvsarbetar

Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och förvärvsintensitet. En större andel av den högutbildade delen av befolkning förvärvsarbetar, än den med lägre utbildning, visar statistik från SCB.
Med högutbildade menas här personer med eftergymnasial utbildning på minst tre år, med lågutbildade avses personer som genomgått folk- eller grundskola. Är 2018 förvärvsarbetade 81 procent av befolkningen i åldern 2564 år. Motsvarande andel för högutbildade var 89 procent och bland lågutbildade var 61 procent förvärvsarbetande.

 

 

Posted in Allmänt.