Enklare att antas till VAL

Allt färre antas till satsningen Vidareutbildning av lärare (VAL), en särskild satsning på vidareutbildning för yrkesverksamma lärare och förskollärare som saknar en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen.
Trots att det finns många kvalificerade sökande antas dock allt färre till utbildningen vilket beror på detaljerade och byråkratiska bestämmelser.
Nu beslutar regeringen om förändringar i regelverket så att fler ska kunna nå en behörighetsgivande examen via VAL. Ändringarna träder i kraft den 1 september 2020.

Posted in Allmänt.