Många läser vidare efter studier på folkhögskola

Sex av tio deltagare som på folkhögskolans allmänna kurs fått grundläggande behörighet till högre studier, har läst på högskolan någon gång. När det gäller personer med utländsk bakgrund i denna grupp har 75 procent av kvinnorna och 60 procent av männen senare gått vidare till högskolestudier. Det visar SCB-rapporten ”Uppföljning av allmän kurs på folkhögskolan” och som bygger en enkätundersökning bland deltagare som uppnått grundläggande behörighet till högskolan 1,5 – 2,5 år tidigare.

Posted in Allmänt.