Coronapandemin följs upp av UKÄ

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för högskolans verksamhet som hårt belastats och på kort tid tvingats ställa om till nya arbetssätt.
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) får nu i uppdrag av regeringen att följ upp konsekvenser för högskolans verksamhet med anledning av de beslut som fattats och de insatser som gjorts i samband med utbrottet av det nya coronaviruset.
Uppdraget ska genomföras i samråd med universitet och högskolor och slutredovisas senast 1 december 2022.

 

 

Posted in Allmänt.