Fler svenska lärosäten blir Europauniversitet

EU-kommissionen har beviljat ytterligare fem svenska universitetet och högskolor medel inom EU:s satsning på Europauniversitet. Satsningen ingår i EU:s program Erasmus+ som dels ska stärka den europeiska högre utbildningens konkurrenskraft, dels ge studenter, forskare, lärare och andra anställda vid högskolor nya möjligheter till utbyten.
De fem nya svenska lärosätena är Chalmers tekniska högskola, Karolinska institutet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Uppsala universitet.
Sedan pilotomgången 2019 ingår sex svenska universitet och högskolor: Göteborgs universitetet, Handelshögskolan i Stockholm, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet och Stockholms universitet.
Totalt räknas nu elva svenska lärosäten som Europauniversitet, enligt ett pressmeddelande från Universitet- och högskolerådet (UHR).

Posted in Allmänt.