Förlängd satsning på precisionsmedicin

Den nationella satsningen på precisionsmedicin – rätt behandling till rätt patient – får ytterligare 36 miljoner kronor från Vinnova, och de deltagande parterna medfinansierar med sammanlagt 52 miljoner kronor. Linköpings universitet är en av 14 parter, som inkluderar Sveriges medicinska fakulteter och sju regioner. LiU och Region Östergötland bildar tillsammans en av sju noder i projektet Genomic Medicine Sweden.
Läs mer om satsningen i LiU-artikeln från projektstarten år 2018.