Nya förutsättningar för högskoleprov

Till följd av pandemin och smittläget har Universitets- och högskolerådet (UHR) ställt in högskoleprovet under våren och hösten 2020. Nu beslutar regeringen att ge UHR möjlighet att för ett visst provtillfälle besluta att endast de som inte redan har ett giltigt provresultat får delta i högskoleprovet, om det behövs av smittskyddsskäl.
Regeringen har nyligen gett UHR i uppdrag att ta fram fler högskoleprov för att fler provtillfällen ska kunna anordnas under våren, och för att minst tre högskoleprov per kalenderår ska finnas tillgängliga under åren 2021–2023.

Frågor och svar om höstens inställda högskoleprov

Stipendium till LiU-studenter

Mälardalsrådets stipendium har tilldelats LiU-studenten Eloïse Germain och LiU:s studentförening Navitas för hållbarhets intresserade studenter.
Stipendiet delas ut till totalt fem studenter eller studentföreningar i Stockholm-Mälardalen som bidragit till att utveckla regionen som kunskapsregion.
Värdet på stipendiet är 50 000 kronor som delas mellan pristagarna.

Mer information om priset och en film där pristagarna berättar om sitt engagemang.

LiU på plats 350 på Shanghai-listan

Linköpings universitet tappar en placering på den så kallade Shanghai-listan, en global rankning som framför allt mäter forskningsstyrka. I år hamnar LiU på plats 350, jämfört med plats 349 förra året. Den indikator där LiU fått ett lägre värde än förra året är HiCi, högt citerade forskare. I ämnesrakningen, som omfattar 54 ämnen, finns LiU med i topp 100 på fem av dessa. Av svenska lärosäten finns 14 med på Shanghai-listan. I topp finns Karolinska, Stockholms och Uppsala universitet.

Beslut om fler högskoleprov

Efter att vårens och höstens högskoleprov ställts in är det viktigt att provet kan genomföras våren 2021. Om smittläget även under en tid framöver är sådant att det ställs krav på social distansering finns det behov av att fler provtillfällen kan anordnas.
Regeringen ger nu därför Universitets- och högskolerådet i uppdrag att ta fram fler högskoleprov för att minska risken för smittspridning. Minst tre högskoleprov per kalenderår ska finnas tillgängliga under åren 2021 – 2023.

Inställt högskoleprov i höst och förlängd giltighetstid för befintliga

Universitets- och högskolerådet, UHR, ställer in höstens högskoleprov den 18 oktober. Huvudskälet är att ett genomförande skulle innebära ökad risk för smittspridning av coronaviruset.

UHR bedömer att den grundläggande utmaningen med att genomföra högskoleprovet i höst är att många personer samlas samtidigt i ett stort antal lokaler över hela Sverige. De 21 provanordnarna (universitet och högskolor) ser också stora utmaningar med att genomföra provet. Det gäller framför allt svårigheten att få tag på tillräckligt många fungerande lokaler och att rekrytera och utbilda den provpersonal som krävs.

Regeringen har beslutat förlänga giltigheten för befintliga resultat på högskoleprovet från 5 till 8 år. Ändringen träder i kraft den 10 september och gäller tills vidare.

Texten uppdaterad 2020-08-07

Mer om UHR:s beslut

Mer om avrådan från att genomföra höstens prov

Mer om den förlängda giltighetstiden för befintliga provresultat