Inställt högskoleprov i höst och förlängd giltighetstid för befintliga

Universitets- och högskolerådet, UHR, ställer in höstens högskoleprov den 18 oktober. Huvudskälet är att ett genomförande skulle innebära ökad risk för smittspridning av coronaviruset.

UHR bedömer att den grundläggande utmaningen med att genomföra högskoleprovet i höst är att många personer samlas samtidigt i ett stort antal lokaler över hela Sverige. De 21 provanordnarna (universitet och högskolor) ser också stora utmaningar med att genomföra provet. Det gäller framför allt svårigheten att få tag på tillräckligt många fungerande lokaler och att rekrytera och utbilda den provpersonal som krävs.

Regeringen har beslutat förlänga giltigheten för befintliga resultat på högskoleprovet från 5 till 8 år. Ändringen träder i kraft den 10 september och gäller tills vidare.

Texten uppdaterad 2020-08-07

Mer om UHR:s beslut

Mer om avrådan från att genomföra höstens prov

Mer om den förlängda giltighetstiden för befintliga provresultat

Posted in Allmänt.