Regeringen föreslår investeringar i forskning

För att försvara Sveriges position som ledande forskningsnation och för att återstarta ekonomin, föreslår regeringen i budgetpropositionen en fortsatt investering på 2,76 miljarder kronor. Det handlar bland annat om satsningar på forskningsinfrastruktur och en tidig ökning av universitets och högskolors basanslag.
För att säkra folkhögskolans vetenskapliga grund föreslås två miljoner kronor per fyra år till Linköpings universitet till en forskarskola för yrkesverksamma folkhögskollärare.

Posted in Allmänt.