Satsning för ökade möjligheter till utbildning i hela landet

Regeringen föreslår en utökad satsning med 40 miljoner kronor för fler lärcentrum i hela landet. Dessutom föreslås en satsning med 15 miljoner kronor för ökad kvalitet i distansutbildning och stärkt stöd till studieovana personer som studerar på distans. 15 miljoner kronor föreslås för att stärka möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning på distans för att möta behoven av utbildad personal i vård och skola.
Vårens erfarenheter har visat att universitet och högskolor har förutsättningar att klara distansutbildning väl. Samtidigt krävs insatser för att möjliggöra bättre kvalitet och för att fler ska ta examen. Vårens distansundervisning har också tydliggjort behoven av att kunna läsa även praktiska moment på distans, såsom verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

 

0
Posted in Allmänt.