Regeringen vill investera i kunskap

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen bland annat satsningar för höjda kunskapsresultat och fler behöriga lärare, stärkt kompetensförsörjning och bättre möjligheter till utbildning i hela landet, samt investeringar i forskning för att återta ekonomin och möta samhällsutmaningarna.
Det skriver Utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande

 

Posted in Allmänt.