Nästan 900 nya utbildningsplatser till LiU

Rekordmånga söker sig till universitet och högskolor för att påbörja studier. Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 föreslagit att medel motsvarande nästan 19 000 helårsstudenter tillförs för nya utbildningsplatser. I pengar innebär det drygt 1,7 miljarder kronor. Av dessa får Linköpings universitet 899 utbildningsplatser för 2021.
Regeringen vill att fler ska kunna läsa bland annat bristyrkesutbildningar inom till exempel data och it, samt utbildningar som ger arbete inom vård, skola och social omsorg.
Ta del av hela pressmeddelandet på regeringen.se

 

Posted in Allmänt.