Uppsatsstipendium till LiU-studenter

LiU-studenterna Karin Schalin och Linn Mauritzsson, som båda läst kandidatprogrammet i samhällsplanering, är de första studenterna som får Centerpartiet i Östergötlands uppsatsstipendium, som instiftades i våras. De får det för sin uppsats ”Förändringsvilja och färdmedelsval – En intervjustudie om hållbart resande i mindre kommuner i Östergötland”.
Med stipendiet, som är på 3 000 kronor, vill Centerpartiet lyfta och premiera de studenter som via sina studier utmanar och utvecklar rådande teknik och forskning för att göra vårt samhälle mer hållbart och klimatsmart.

Peter Honeth blir nationell samordnare för högskoleprovet

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, har utsett Peter Honeth som nationell samordnare för att arbeta för att högskoleprovet genomförs hösten 2020 och våren 2021. Han kommer även lämna förslag på en permanent organisation för genomförandet av högskoleprovet.
Peter Honeth har tidigare bland annat varit statssekreterare vid Utbildningsdepartementet och universitetsdirektör vid Lunds universitet.

 

 

UHR:s generaldirektör avgår

Samma dag som regeringen beslutat tillsätta en nationell samordnare för att bistå Universitets- och högskolerådet (UHR) vid genomförandet av ett högskoleprov hösten 2020 och våren 2021, meddelar Karin Röding att hon begär att bli entledigad från uppdraget som generaldirektör för UHR.
– Regeringen har givit mig ansvar för högskoleprovet, men inte befogenheterna och det kan jag inte acceptera. Jag har därför valt att hos regeringen begära mitt entledigande, säger Karin Röding i ett pressmeddelande. Beslutet kring en nationell samordnare för högskoleprovet fällde avgörandet för mitt beslut. Jag uppfattar rollen som en överrock där ansvar och befogenheter inte längre hänger ihop.

 

 

Nationell samordnare för högskoleprov i höst

Högskoleprovet har ställts in under våren och hösten 2020 på grund av det aktuella smittläget. Nu tillsätter regeringen en nationell samordnare som ska bistå Universitets- och högskolerådet (UHR) att genomföra smittskyddssäkra högskoleprov hösten 2020 och våren 2021 samt skjuter också till 30 miljoner kronor. Om provet ska vara möjligt att genomföra på ett smittskyddssäkert sätt behöver kapaciteten vad gäller lokaler och personal ökas.
Den nationella samordnaren kommer att vara placerad vid UHR och ska arbeta för att högskoleprovet sker så snart som möjligt i höst så att resultatet kan beaktas vid antagning till högskolan våren 2021.

 

 

Triathlon-silver till LiU-student

Elitidrottare Vaco Vilaca, som läser andra året på Civilingenjör i datateknik, tog i helgen silvermedalj på sprintdistans i en deltävling i World Triatlon Series i Hamburg. Tävlingen gällde även som VM för 2020. Vasco Vilaca är 21 år och tävlade för Portugal där han är född men han bor i Sverige sedan 2013. Studierna i datateknik kombinerar han med en elitsatsning i triathlon inom LiU Elitidrott.