Ny global rankninglista: LiU topp 200 inom tre områden

LiU rankas bland de 200 bästa universiteten inom tre områden. Det visar rankninglistan Times Higher Education 2021. LiU placerar sig bland de 300 bästa universiteten inom fyra andra områden och bland de 400 bästa inom ytterligare tre områden. Drygt 1 500 universitet världen över inkluderas i rankningslistan. Av de unga universiteten, som är 50 år eller yngre, finns 414 stycken med på årets lista, inklusive LiU. Av dem placerar sig LiU på plats 81.

Läs mer om årets rankning här

LiU-avhandling prisas av arbetarrörelsen

Desirée Enlund, postdoktor på Tema Genus, har fått Rudolf Meidner-priset för sin avhandling ”Contentious Countrysides”. I motiveringen till priset nämns bland annat att ”En viktig förtjänst är hur avhandlingen lyfter fram platsen och sociala rörelsers betydelse för förändring, och visar på det lokala motståndets omdelbara relevans för dagens politiska debatter”.
Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia delas ut av forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARBARK). Desirée Enlund är det första kulturgeograf som får priset.

Läs mer om priset och avhandlingen

 

Möjlighet att avskilja studenter ses över

Flera fall har uppmärksammats där studenter vid bland annat vårdutbildningar dömts för alvarliga brott men inte kunnat avskiljas från högskoleutbildningen. Nu tillsätter regeringen en särskild utredare som ska lämna förslag som innebär ökade möjligheter för statliga universitet och högskolor att avskilja en student från utbildningen och ta ställning till om belastningsregisterkontroll bör ligga till grund för antagning till vissa högskoleutbildningar.
– Det här handlar bland annat om behovet av trygghet, såväl för andra studenter och lärare som för personer som studenterna kan komma att möta i en kommande yrkesroll, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.
Ulrika Söderqvist, som är kanslichef vid Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, utses som särskild utredare.

FoU-utgifterna ökar

Utgifterna för forskning och utveckling (FoU) inom universitets- och högskolesektorn uppgick till 42,2 miljarder kronor 2019. Det är en ökning md 1,4 miljarder kronor i fasta priser jämfört med 2017, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Investeringsutgifterna minskade med 27 miljoner kronor.
De största forskningsämnesområdena sett till totala utgifter och personella resurser är, som tidigare år, medicin och hälsovetenskap samt naturvetenskap. Däremot sker den största ökningen under 2019 för de totala utgifterna inom lantbruksvetenskap och veterinärmedicin, medan den största ökningen för de personella resurserna sker inom naturvetenskap.