Färre studerar utomlands

Antalet som studerar med studiemedel i utlandet minskar kraftigt. USA är det land som sticker ut, här har antalet minskat med 33 procent de senaste fem läsåren. Totalt studerade 24 400 personer i utlandet 2019/2020. Det är en minskning med 5 300 studenter sedan läsåret 2014/2015, visar nya siffror från Centrala studiestödsnämnden (CSN).
USA har tidigare varit det populäraste landet för utlandsstudier, en position som nu tagits över av Storbritannien. En förklaring till att färre studerar i USA kan vara coronapandemin och den allmänna oron som varit i vissa delar av landet.

 

 

0
Posted in Allmänt.